Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (111)

Czy sami z siebie możemy dopełnić zadośćuczynienia Bogu?
Sami z siebie nie możemy dopełnić zadośćuczynienia Bogu, ale staje się to możliwe przez zjednoczenie naszych wysiłków z Jezusem Chrystusem, który nadał wartość naszym działaniom mocą zasług swej męki i śmierci.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X