Ważne przypomnienia o małżeństwie

Są katolicy, którzy zawierają sakramentalne małżeństwo wobec Boga i Kościoła, a po jakimś czasie starają się na drodze cywilnej, świeckiej, o rozwód. Trzeba częściej przypominać – i młodym, i starszym – że małżeństwo sakramentalne, ważnie zawarte, jest nierozerwalne.
Częstsze przypominanie podanych prawd zapobiegnie nieświadomości oraz błędom i grzechom w tak ważnej dziedzinie ludzkiego i społecznego życia. – więcej