W piątki rozważajmy Drogę Krzyżową!

W każdy piątek nasze Oratorium Rzymskokatolickie Św. Józefa jest otwarte jeszcze przynajmniej pół godziny po Różańcu, aby dać wiernym możliwość odprawienia prywatnie Drogi Krzyżowej.
Wielu Świętych uświęciło się, rozważając z pokorą i miłością tajemnice Męki Pańskiej.

Nie ma drzewa sposobniejszego do rozniecenia ognia miłości Bożej, nad drzewo krzyża, którego Pan użył do wielkiej ofiary miłości” (Św. Ignacy).

Przybywajmy gorliwie w każdy piątek, aby nabożnie wziąć udział w Najświętszej Ofierze Mszy Świętej, rozważać tajemnice Męki Pańskiej, wspólnie odmawiając drugą część Różańca – tajemnice bolesne – i odprawić Drogę Krzyżową, aby rozpalać w sercu miłość do Zbawiciela cierpiącego, i aby podczas tych rozważań dojrzewały w naszej duszy mocne decyzje zerwania z grzechem i wytrwania na drodze łaski i prawdy, dobra i cnoty!