Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (110)

Dlaczego Pan Bóg chciał, aby w sakramencie chrztu darowane były wszystkie kary za grzech, a w sakramencie pokuty pozostaje jeszcze kara doczesna?
Pan Bóg chciał, aby w sakramencie chrztu darowane były wszystkie kary za grzech, a w sakramencie pokuty pozostaje jeszcze kara doczesna, gdyż grzechy popełnione po chrzcie są znacznie cięższe, gdyż popełniane są bardziej świadomie i z większym lekceważeniem darów Bożych, a więc obowiązek zadośćuczynienia za te grzechy może nas ustrzec przed ponownym ich popełnieniem.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X