Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (109)

Dlaczego podczas spowiedzi nakładana jest pokuta?
Podczas spowiedzi nakładana jest pokuta, gdyż po rozgrzeszeniu sakramentalnym, które darowuje grzech i karę wieczną, pozostaje jeszcze zwykle kara doczesna, którą trzeba odbyć w tym świecie, albo w czyśćcu.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X