Skarb katolickiej Mszy Świętej

Ryt rzymski jest rytem własnym Kościoła Katolickiego – odwiecznym i po wsze czasy.
Msza Święta w rycie rzymskim jest przeczystym źródłem wiary katolickiej – lex orandi-lex credendi.
Msza Święta w rycie rzymskim jest przeczystym źródłem katolickiego rozumienia Mszy Świętej.