Prawy rozum polskiej inteligencji duchownej

Ci, którzy bez zmrużenia oka multiplikują sformułowanie “Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce” są lojalnymi współpracownikami rewolucji.
Inicjatywy zawarte w powyższym określeniu nie są katolickie i nie mają nic wspólnego z Kościołem Katolickim.
Tymczasem poświęćmy się lekturze poważnej. Niedawno zmarły o. dr hab. Benedykt Jacek Huculak OFM napisał rzetelną analizę z perspektywy katolickiej teologii, katolickiej wiary: Watykan dzisiaj. – więcej

Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.