Przebywanie z Bogiem – chętne i dłuższe

Św. Ignacy z Loyoli w Regułach o trzymaniu z Kościołem zaleca między innymi:

Pochwalać częste słuchanie Mszy, a także śpiewy, psalmy i długie modlitwy w kościele i poza nim.

Dusza kochająca Boga chętnie przebywa z Bogiem. Dobrze czynią dusze, które wypełniwszy dobrze swoje obowiązki stanu, hojnym sercem poświęcają czas – wiele czasu! – Panu Bogu.