Polecenia Apostoła

“Miłość bez obłudy. Nienawidźcie zła, lgnijcie do dobrego; miłością braterską jedni drugich miłujcie; uszanowaniem wzajemnie się uprzedzajcie; w pilności nie leniwi; duchem płomienni; Panu służący; nadzieją się weselący; w utrapieniu cierpliwi; w modlitwie wytrwali” (Rz 12, 9-12).