Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (106)

Czy penitent jest zobowiązany do przyjęcia pokuty zadanej przez spowiednika?
Tak, penitent jest zobowiązany do przyjęcia pokuty zadanej przez spowiednika, jeżeli jest w stanie wypełnić tę pokutę. W przeciwnym razie powinien z pokorą o tym powiedzieć i prosić o inną pokutę.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X