Kazanie na Uroczystość Najświętszej Rodziny, 8.01.2023

Kazanie na Uroczystość Najświętszej Rodziny, 8.01.2023 r.
Lekcja: Kol 3, 12-17
Ewangelia: Łk 2, 42-52

„a był im poddany” (Łk 2, 51)
O byciu poddanym w małżeństwie i rodzinie

Pobierz »