Różaniec po łacinie

Ważna jest WSPÓLNA modlitwa różańcowa. Tak modlimy się w naszym rzymskokatolickim duszpasterstwie codziennie.
Materiały – tekst i nagrania – dzięki którym możemy nauczyć się Różańca po łacinie, są dostępne – tutaj