Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (105)

Czym jest zadośćuczynienie?
Zadośćuczynienie, które jest także nazywane pokutą sakramentalną, jest jednym z aktów penitenta, za pomocą którego penitent dokonuje pewnego wynagrodzenia Bożej sprawiedliwości za popełnione grzechy, dopełniając czynności zadanych przez spowiednika.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X