Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (104)

Co powinien uczynić penitent w kwestii wyboru właściwego spowiednika?
W kwestii wyboru właściwego spowiednika staranny penitent powinien mocno prosić Boga o wsparcie, aby mógł wybrać pobożnego, uczonego i roztropnego spowiednika, w którego ręce chciałby się oddać, będąc mu posłusznym jako sędziemu i lekarzowi.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X