Pożytki epikei dzisiaj

Niewątpliwe są pożytki zastosowania zasady epikei w aktualnych okolicznościach – sytuacji trwającej w strukturach kościelnych już kilkadziesiąt lat.
Fundamentalnym uzasadnieniem zastosowania zasady epikei w tychże okolicznościach jest: integralne zachowanie depozytu wiary i dobro dusz, zbawienie dusz.

Ecclesia ibi est, ubi fides vera est.
Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara.
(św. Hieronim, Doktor Kościoła)

Rzecz oczywista, że w stwierdzeniu Św. Hieronima chodzi o Kościół Katolicki i o wiarę katolicką.

Salus animárum supréma lex.
Zbawienie dusz najwyższym prawem.

Wziąwszy pod uwagę powyższe, zastosowanie zasady epikei w aktualnych okolicznościach jest nie tylko dopuszczalne i uprawnione, ale jest wręcz obowiązkiem. Właśnie po to, aby integralnie zachować depozyt wiary i zapewnić dobro dusz, zbawienie dusz.