Naturalna słuszność (zwana też epikeia)

– Czy jest jakaś cnota pokrewna sprawiedliwości generalnej, czyli legalnej?

– Tak, jest to cnota, którą możemy nazwać naturalną słusznością, ale która znana jest także jako epikeia (z. 120).

– Jaka jest rola tej cnoty?

– Jej zadaniem i obowiązkiem jest skłanianie woli ku szukaniu sprawiedliwości we wszystkich rzeczach i wszystkich porządkach – poza tym, co jest zapisane w prawach lub obowiązuje jako zwyczaj – wtedy kiedy rozum naturalny, odwołując się do pierwszych zasad, stwierdza, że w jakiejś konkretnej sprawie tekst praw i zwyczaje nie mogą i nie powinny być stosowane (z. 120, a. 1).

– Czy ta cnota jest bardzo cenna?

– Tak, gdyż jest ona w porządku sprawiedliwości – czyli w ramach wszystkich cnót regulujących działanie człowieka w relacji z innymi ludźmi – najważniejsza i najcenniejsza, a nawet w pewien sposób nad innymi cnotami dominująca i utrzymująca je wszystkie w porządku dobra społecznego, który jest najważniejszy i najbardziej zasadniczy (z. 120, a. 2).

(Tomasz Pegues OP, Katechizm według Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu, Ząbki, b.d.w., s. 204-205).