Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (102)

Czy spowiednik, który opóźnia udzielenie rozgrzeszenia, gdyż nie dowierza, że penitent jest dobrze przygotowany, nie jest nadmiernie surowy?
Spowiednik, który opóźnia udzielenie rozgrzeszenia, gdyż nie dowierza, że penitent jest dobrze przygotowany, nie jest nadmiernie surowy, a nawet przeciwnie, jest nader przychylny penitentowi i postępuje jak dobry lekarz, który stara się użyć wszystkich dostępnych leków, nawet nieprzyjemnych i bolesnych, aby uratować życie swego pacjenta.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X