Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (101)

Których penitentów można uznać za źle przygotowanych do otrzymania rozgrzeszenia i którym należy z reguły odmówić udzielenia rozgrzeszenia, albo należy je opóźnić?
Następujących penitentów należy uznać za źle przygotowanych do otrzymania rozgrzeszenia:

1) Tych, którzy nie znają głównych tajemnic wiary, albo zaniedbali nauczenia się innych prawd nauki chrześcijańskiej, które powinni znać stosownie do swego stanu.
2) Tych, którzy poważnie zaniedbali rachunek sumienia i u których brak oznak skruchy i pokuty.
3) Tych, którzy mogą, ale nie chcą naprawić krzywd wyrządzonych bliźnim w odniesieniu do rzeczy i sławy.
4) Tych, którzy z serca nie wybaczyli swym nieprzyjaciołom.
5) Tych, którzy nie podejmują środków koniecznych do poprawy ich złych nałogów.
6) Tych, którzy nie chcą unikać bliskiej okazji do grzechu.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X