Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (100)

Czy spowiednicy niekiedy mogą odłożyć albo odmówić udzielenia rozgrzeszenia?
Spowiednicy niekiedy nie tylko mogą, ale muszą odłożyć albo odmówić udzielenia rozgrzeszenia w pewnych przypadkach, aby nie doszło do znieważenia sakramentu.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X