Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (86)

Co powinien rozważyć człowiek, który doznał pokusy ukrycia grzechu na spowiedzi?
Człowiek, który doznał pokusy ukrycia grzechu na spowiedzi, powinien rozważyć:
że nie wstydził się grzeszyć wobec Boga, który wszystko widzi;
że lepiej wyznać grzech przed spowiednikiem w tajemnicy, niż żyć pod jarzmem grzechu, umrzeć nieszczęśliwie i doznać wstydu przed całym światem w dzień sądu ostatecznego;
że spowiednik związany jest tajemnicą spowiedzi pod groźbą najcięższego grzechu i surowych kar doczesnych i wiecznych.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X