Pierwszy śnieg

Claude Debussy, The Snow is Dancing – Tańczące płatki śniegu
Z cyklu: Children’s Corner – Kącik dziecięcy
Jean-Yves Thibaudet – fortepian

f

Benedícite glácies et níves Dómino,
laudáte et superexaltáte éum in sǽcula.
Błogosławcie, lody i śniegi, Panu,
Chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
(Dn 3, 70)