Święto z Oktawą

Dla podkreślenia rangi niektórych świąt Kościół Katolicki przedłuża świętowanie przez osiem dni, czyli oktawę. Do takich świąt należy Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny.
Ojciec Święty Pius IX 8 grudnia 1854 roku ogłosił dogmat Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny bullą Ineffábilis Deus. W dniach Oktawy przeczytajmy z uwagą cały tekst encykliki.