Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (84)

Jaki grzech popełnia człowiek, który z powodu wstydu, albo z innych motywów, dobrowolnie ukrywa grzech śmiertelny podczas spowiedzi?
Człowiek, który z powodu wstydu, albo z innych motywów, dobrowolnie ukrywa grzech śmiertelny podczas spowiedzi, dopuszcza się znieważenia sakramentu i jest winny ciężkiego grzechu świętokradztwa.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X