Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (82-83)

Jeżeli wskutek zapomnienia nie wyznamy jakiegoś grzechu ciężkiego, albo ważnej okoliczności jego popełnienia, to czy spowiedź będzie ważna?
Jeżeli wskutek zwykłego zapomnienia nie wyznamy jakiegoś grzechu ciężkiego, albo ważnej okoliczności jego popełnienia, to spowiedź będzie ważna, o ile pilnie staraliśmy się sobie przypomnieć popełnione grzechy i okoliczności.
Jeżeli po spowiedzi przypomnimy sobie grzech śmiertelny, który zapomnieliśmy wyznać, to czy jesteśmy zobowiązani, aby go wyznać przy następnej spowiedzi?
Jeżeli po spowiedzi przypomnimy sobie grzech śmiertelny, który zapomnieliśmy wyznać, to z pewnością jesteśmy zobowiązani, aby go wyznać przy następnej spowiedzi
Katechizm Katolicki Św. Piusa X