Jedz miód!

Św. Ambroży jest między innymi patronem pszczelarzy. A w Piśmie Świętym znajdujemy takie pouczenia:

“Jedz miód, synu mój, bo dobry jest, i plastr najsłodszy gardłu twojemu. Tak i umiejętność mądrości duszy twojej; gdy ją znajdziesz, będziesz miał nadzieję na ostatku, a nadzieja twoja nie zginie” (Prz 24, 13-14).

Jest i wezwanie do umiaru:

“Miód znalazłeś? Jedz tyle, ile ci potrzeba” (Prz 25, 16).