Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (81)

Co mamy zrobić, gdy nie pamiętamy dokładnej liczby popełnionych grzechów?
Gdy nie pamiętamy dokładnej liczby popełnionych grzechów, wówczas powinniśmy podać liczbę przybliżoną.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X