Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (80)

Czy jeżeli penitent nie jest pewien popełnienia grzechu, to wówczas powinien grzech taki wyznać?
Jeżeli penitent nie jest pewien popełnienia grzechu, wówczas nie musi wyznawać takiego grzechu, a jeżeli go wyznaje, to powinien dodać, że nie ma tej pewności.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X