Wspaniałomyślność Matki Bożej wobec czcicieli Różańca

Nie sposób wypowiedzieć, jak Matka Boża ceni Różaniec; bardziej niż wszystkie inne nabożeństwa, i jak jest wspaniałomyślna w wynagradzaniu tych, którzy trudzą się jego upowszechnianiem, wprowadzaniem i praktykowaniem. I przeciwnie, jak jest sroga wobec tych, którzy chcą się temu sprzeciwić.
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Przedziwny sekret Różańca świętego