Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (76-79)

Jakie okoliczności należy wymienić, aby spowiedź była zupełna?
Aby spowiedź była zupełna, należy wymienić te okoliczności, które zmieniają rodzaj grzechu.
Jakie okoliczności zmieniają rodzaj grzechu?
Okolicznościami zmieniającymi rodzaj grzechu są te, które sprawiają, że grzech powszedni staje się grzechem ciężkim, a także te, które powodują, że grzech obejmuje zło dwóch lub większej liczby grzechów ciężkich.
Podaj przykład okoliczności, które sprawiają, że grzech powszedni staje się grzechem ciężkim.

Jeżeli dla usprawiedliwienia samego siebie człowiek kłamie i przez to poważnie krzywdzi swego bliźniego, wówczas jest zobowiązany podać tę okoliczność, która sprawia, że kłamstwo dla własnej korzyści staje się kłamstwem, które jest poważną szkodą.
Podaj przykład okoliczności, które sprawiają, że jeden grzech zawiera w sobie zło dwóch lub większej liczby grzechów ciężkich.
Jeżeli człowiek kradnie przedmiot kultu poświęcony Bogu, wówczas powinien podać tę okoliczność, która do kradzieży dodaje grzech świętokradztwa.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X