Niedobór roztropności

Całe spektrum kwestii wiąże się z uważaniem za wiarygodną religii krzewionej od kilkudziesięciu lat w strukturach kościelnych. Na przykład należy postawić pytanie: Czego – jakiej religii, jakiej praktyki sakramentalnej, jakiej doktryny i jakiej moralności – chcemy dzisiaj bronić? – więcej