Nasze lektury priorytetowe

Trzy zakresy tematyczne – pilne i naglące!
Czytając pilnie, bez wysokich studiów teologicznych nabywać będziemy wysokich kompetencji w sprawach katolickiej wiary. Dobrze tę wiarę poznamy i będziemy stawać się coraz bardziej kompetentni, aby zdiagnozować i odrzucić błędy wierze katolickiej przeciwne.
Ponadto zdobywać będziemy pewną(!) ortodoksyjną wiedzę dla postępu naszej duszy w odniesieniu do Pana Boga.

Najważniejsza wiedza. Najważniejsze kompetencje.
A zatem zarezerwujmy sobie przynajmniej kwadrans codziennie, i:

Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie katechizmy.
Przynajmniej jedną stronę dziennie. Codziennie.

Czytajmy codziennie żywoty Świętych.
Przynajmniej jedną stronę dziennie. Codziennie.

Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie pouczenia o życiu duchowym.
Przynajmniej jedną stronę dziennie. Codziennie.


Pilnuj czytania” (1 Tm 4, 13)!