Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (75)

Co to znaczy, że spowiedź powinna być zupełna?
Spowiedź powinna być zupełna, to znaczy, że trzeba wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, które pamiętamy, a popełnione od czasu ostatniej dobrej spowiedzi, wraz z podaniem ich liczby i okoliczności ich popełnienia.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X