Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (74)

Co to znaczy, że spowiedź powinna być pokorna?
Spowiedź powinna być pokorna, to znaczy, że penitent powinien oskarżyć się przed spowiednikiem bez wyższości czy też wyniosłości, ale z poczuciem winowajcy wyznającego swe winy, który staje przed swym sędzią.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X