Jak ubrać się na katolicką Mszę Świętą?

Msza Święta jest kultem Bożym. A kult Boży wymaga stroju odświętnego i spełniającego wymogi skromności. Strój odświętny różni się od stroju powszedniego, codziennego.

Mężczyźni zadbani:

– garnitur,
– pod krawatem,
– starannie ogoleni (jeśli nie brodacz),
– buty wypastowane.

Niewiasty:

– strój gustowny, z zachowaniem wymogów niewieściej skromności,
– stosowne nakrycie głowy przywołuje skromność i pokorę Matki Bożej wobec majestatu Boga. – więcej


Czy nie wystarczy czcić Boga wewnętrznie, samym tylko sercem?
Nie, nie wystarczy czcić Boga wewnętrznie, samym tylko sercem, ale musimy także czcić Go zewnętrznie, zarówno duszą jak i ciałem, gdyż Bóg jest Stwórcą i jedynym Panem zarówno duszy, jak i ciała.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X