Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (33)

Jak dokładnie należy postępować podczas rachunku sumienia?
Podczas rachunku sumienia należy postępować równie dokładnie jak w każdej innej bardzo ważnej sprawie.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X