Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (32)

Kiedy grzech jest popełniany całkowicie dobrowolnie?
Grzech jest popełniany całkowicie dobrowolnie, gdy po namyśle samodzielnie decydujemy się, aby uczynić coś, o czym wiemy, że jest złe.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X