Czas dla Pana Boga – z serca miłującego

Wiara katolicka i miłość Pana Boga znajdują swój punkt kulminacyjny w Najświętszej Ofierze Mszy Świętej – uobecnieniu Najświętszej Ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa na Golgocie.
Wiara katolicka i miłość do Pana Boga weryfikuje się w obecności u stóp katolickiego ołtarza.
Msza Święta nie jest rozumiana.
Msza Święta nie jest kochana.
Czy dusza moja lgnie do ołtarza Pańskiego?
Czy rozumiem dobrze czym jest Msza Święta?
Czy kocham Mszę Świętą?
Jak często przybiegam na Mszę Świętą – nie tylko w niedziele i święta nakazane, lecz z wolnego serca, z miłości – w dni powszednie? – więcej