Prawy rozum

Czytam codziennie żywoty Świętych.
Przynajmniej jedną stronę dziennie.
Codziennie.

Z tej lektury wyłania się konkluzja prawdziwa: Święci nie motali i nie gmatwali ścieżek swoich myśli. Byli wobec Boga prostolinijni. Uczciwi. Prawy umysł. – więcej