Trzy dni bogate w znaki Bożej mocy

Skarby roku kościelnego. Gdziekolwiek przyłożyć lupę, odkrywamy skarby prawdy i łaski.
Trzy dni: w sobotę Stygmatów Św. Franciszka z Asyżu, w niedzielę Św. Józefa z Kupertynu, dzisiaj Św. Januarego. Święci obdarzeni darami Bożymi w obfitości. Św. Franciszek darem stygmatów, św. Józef darem lewitacji, Św. January – cudem odżywania jego męczeńskiej krwi.
Mirábilis Deus in Sanctis súis!


Czytajmy codziennie żywoty Świętych.
Przynajmniej jedną stronę dziennie.
Codziennie!