Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (23)

Jakie są warunki odprawienia dobrej spowiedzi?
Do odprawienia dobrej spowiedzi trzeba wypełnić pięć warunków: rachunek sumienia, żal za grzechy, postanowienie poprawy na przyszłość, wyznanie grzechów, zadośćuczynienie czyli pokuta.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X