Staranność

I oczywiście następnie należy precyzować. A chodzi o staranność między innymi:

– w wypełnianiu obowiązków stanu,
– w codziennej modlitwie,
– w codziennej lekturze katolickich treści,
– w unikaniu i odrzucaniu pokus.

I ogólną zasadę miejmy w pamięci: – więcej