Godność kapłaństwa

Kapłaństwo jest najwyższą godnością, do jakiej może zostać wyniesiony mężczyzna. To jemu, a nie aniołom, została dana władza przemiany chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa oraz odpuszczania grzechów. To jest sługa Boga.
Św. Jan Bosko