W trosce o zbawienie duszy

Zawsze – a szczególnie w czasie trwającego już kilkadziesiąt lat powszechnego odstępstwa i zamętu w sprawach religijnych – należy z najwyższą starannością dbać o najważniejszą sprawę ze wszystkich ważnych spraw naszego życia: o zbawienie swojej duszy!
Fundamentem niech będzie sakramentalne pojednanie z Panem Bogiem przez dobrze przygotowaną i dobrze odprawianą spowiedź – Sakrament Pokuty.

Dobrze uczynimy, jeśli – w trosce o zbawienie swojej duszy – uwzględnimy dwa proste wskazania:

– Spowiadajmy się co miesiąc oraz jak najszybciej, gdybyśmy mieli nieszczęście popełnić grzech ciężki.
– Zwracajmy uwagę na wybór spowiednika. Spowiadajmy się u ważnie wyświęconego katolickiego kapłana nieskazitelnej katolickiej ortodoksji doktrynalnej, sprawującego wyłącznie kult katolicki, nawet jeśli trzeba dojechać 100 kilometrów albo więcej.

Nie lekceważmy sprawy spowiedzi!

„Za Chrystusa więc poselstwo sprawujemy, jakby Bóg napominał przez nas. Prosimy za Chrystusa: pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5, 20).