Bardzo wysokie wymagania!

„Szukajcie tego, co w górze jest, gdzie Chrystus siedzi na prawicy Bożej; co w górze jest, miłujcie, nie co na ziemi” (Kol 3, 1-2).

Do Nieba nie wpadniemy przez sam fakt śmierci. Trzeba przezwyciężyć przyciąganie ziemskie – pokusy, grzechy i wady.
Pan nasz Jezus Chrystus nakłada na dusze bardzo wysokie wymagania. Ach, gdybyśmy o tym wiedzieli od początku, o ileż mniej grzechów popełnilibyśmy! A skoro już o tym wiemy, przynajmniej teraz – od dzisiaj do śmierci – czuwajmy nad sobą pilnie i wymagajmy od siebie bardzo wiele!
Niektóre dusze boją się wysokich wymagań. Niesłusznie!
Nie bój się bardzo wysokich wymagań – nie zniszczą Cię, nie umniejszą, nie skrzywdzą, nie zabiją! 

Mówi Pan nasz Jezus Chrystus: „Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka brama i przestronna jest droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest, którzy przez nią wchodzą. O jak ciasna brama i wąska jest droga, która wiedzie do życia, a mało jest tych, którzy ją znajdują!” (Mt 7, 13-14).