Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (3)

Dlaczego ten sakrament zwany jest również spowiedzią?
Sakrament ten zwany jest również spowiedzią, gdyż aby uzyskać odpuszczenie grzechów nie wystarczy brzydzić się nimi, ale konieczne jest także oskarżyć się z nich przed kapłanem, to znaczy wyznać grzechy kapłanowi.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X