Z naszej kruchty strategicznej

Ta książka, będąca wyrazem detalicznej troski duszpasterskiej Autora – kapłana katolickiego – pomogła już wielu duszom w dobrym przygotowaniu i dobrym odprawieniu spowiedzi. Także spowiedzi generalnej.
Przeczytajmy te cenne wskazania katolickie z uwagą, wracajmy do nich po wielekroć, aby coraz lepiej przygotowywać się do każdej spowiedzi i aby coraz lepiej każdą spowiedź odprawiać!

Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.