Sakrament dla duszy zbawienny

Czy spowiednik musi zawsze udzielić rozgrzeszenia osobie przystępującej do spowiedzi?
Spowiednik udzieli rozgrzeszenia tylko takiej osobie przystępującej do spowiedzi, którą uzna za dobrze przygotowaną do otrzymania rozgrzeszenia (Katechizm Katolicki Św. Piusa X).