Wspomożenie niezawodne Bogarodzicy

Przez Ciebie Apostołowie głosili narodom zbawienie (…); przez Ciebie krzyż drogocenny sławiony jest i wielbiony po całym świecie (…); przez Ciebie szatani zmuszani są do ucieczki, a człowiek na nowo powoływany do nieba; przez Ciebie wszelkie stworzenie uwikłane w błędach bałwochwalstwa doprowadzane jest do poznania prawdy” (Św. Cyryl Aleksandryjski, Homilia przeciw Nestoriuszowi).