Jak ubrać się do kościoła?

Bez względu na porę roku miejmy na uwadze przypomniane tutaj zasady, wyrażające szacunek dla Najświętszej Ofiary Mszy Świętej i będące świadectwem budującym współwyznawców wiary katolickiej. Przypomnijmy zatem i przeczytajmy z uwagą – więcej