Ku decyzjom miłym Niebu

Nie wszystko to, co zrazu wydaje się Wolą Bożą, jest nią w istocie. Zwłaszcza przed podjęciem ważniejszych decyzji należy pokornie, ufnie i wytrwale modlić się o światło. Dobrze też będzie skonsultować daną kwestię z osobami nieskazitelnej ortodoksji katolickiej, odznaczającymi się cnotą roztropności.